fasad-, puts- och murarbeten

Behöver ni hjälp med fasadputs eller inomhusputs så kan vi hjälpa Er med alla fasadtyper och putsjobb både vägg och takputs.

Inomhusputs gör vi så bra att ingen målarspackel behövs efteråt samt ytan blir fin, charmig och rak så att man kan måla direkt på puts.

Olika typer av puts passar olika bra beroende på vilket jobb som ska utföras. Med vår expertis hjälper vi dig med vad som är lämpligast för just ditt ändamål.

Fasadarbeten

Vi utför alla typer av fasadarbeten och våra medarbetare besitter lång erfarenhet och kunskap sedan många år tillbaka. Genom åren har vi utfört både mindre och större projekt, alltid med gott resultat.

Fasadarbeten

Vi utför alla typer av fasadarbeten och våra medarbetare besitter lång erfarenhet och kunskap sedan många år tillbaka. Genom åren har vi utfört både mindre och större projekt, alltid med gott resultat.

Putsarbeten

En stor del av vårt är inom puts och vi har varit involverade i många stora projekt med nöjda beställare. Under projekt kan man hitta utkast från tidigare jobb och vad vi gjort då.

Putsarbeten

En stor del av vårt är inom puts och vi har varit involverade i många stora projekt med nöjda beställare. Under projekt kan man hitta utkast från tidigare jobb och vad vi gjort då.

Murarbeten

Ett hantverk från urminnes tider som kräver noggrannhet och rätt kunskap. Vår personal innehar både erfarenhet och rätt utbildning för att kunna genomföra olika typer av murarbeten och många gånger kan vi hjälpa till med vår expertis genom processen för ett bra slutresultat.

Murarbeten

Ett hantverk från urminnes tider som kräver noggrannhet och rätt kunskap. Vår personal innehar både erfarenhet och rätt utbildning för att kunna genomföra olika typer av murarbeten och många gånger kan vi hjälpa till med vår expertis genom processen för ett bra slutresultat.

Vi kan även hjälpa dig med

Rotavdrag

Alla personer som uppfyller villkoren kan få upp till 50 000 kronor i skattereduktion för utförda ROT-tjänster (Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad).
Kontakta oss så går vi igenom dina förutsättningar.

Underhåll

Vi erbjuder våra kunder kontinuerligt underhåll och ser till att era fastigheter alltid är i gott skick. Vi utför underhåll både för kunden där vi utfört tidigare jobb men även på fastigheter som haft andra beställare från början.

Besiktning

Efter vi slutfört ett jobb har vi alltid en gemensam besiktning med vår beställare där vi går igenom hela det utförda arbetet. Efter besiktningen är klar och vår kund är nöjd lämnar vi garanti på vårt jobb. Garantierna variererar beroende på vilket typ av jobb det gäller.

Kontakta oss